Fuzhou Hengyou Information Technology Co., Ltd.

Address: No. 22 Jiaotong Road, Taijiang District, Fuzhou

Phone : 013075811731

QQ : 34415047 Q me
E-mail : info (a) cq-xtm.com
Online message: http://cq-xtm.com/page/feedback1/

Bank information:
Bank: Xihong Savings Office, Fujian Branch, China Construction Bank
Account: 4367421823850042313
Account Name: Liao Shangyuan

Bank: Bank of China Fuzhou Branch
Account number: 6013821600601665566
Account Name: Liao Shangyuan